Møder

DÆS arrangerer et seminar hvert halvår, enkelte foredrag og klubaftner samt bogauktioner

Stokke og stave fra Tutankhamons grav

Stokke fra Tutankhamons grav

Foredraget bliver holdt online – via zoom – onsdag 3.6.2020  kl. 18.00.

Vi sender link ud via vores mailing-liste. Meld dig til – hvis du ikke allerede er på:

Stokke og stave fra Tutankhamons grav, v. Ole Herslund, Ph.D. Ægyptologi

Ægyptolog ved The Tutankhamun’s Sticks and Staves Project

Fra oldtiden og frem til i dag har stokke og stave haft en vigtig kulturel betydning  i Ægypten.  I den oldægyptiske kunst ser man ofte personer, konger, guder og dæmoner udstyret med stokke og stave, og man finder ofte stokke og stave som del af gravudstyr. Særligt Tutankhamons gravudstyr er rigt hvad angår stokke og stave – ikke mindre end 130 eksempler er blevet fundet i hans grav. korpusset indeholder spadserestokke, der støttede den halte barnekonge, når han bevægede sig rundt til fods, men også en række andre stokke og stave der tjente helt andre formål og betydninger. Ved at sammenstille de arkæologiske levn, de ikonografiske afbildninger og en række tekster kommer vi tæt på kongen i hans dagligdag, gøremål og roller, og får samtidigt kastet lys over stokkenes og stavenes funktioner, meninger og symbolisme.

 

DÆS sommerfest onsdag d. 3/6

IriHerwNefer
DÆS sommerfest efter Ole Herslunds foredrag

Mødedato: Onsdag d. 3/6 2020 kl. 19.30 efter foredraget
Lokale: KUA2 10.3.28 (frokoststuen på TORS)

Som traditionen byder vil der være fest efter sæsonens sidste foredrag. Vi følges efter foredraget, for at undgå låste døre.

Seneste tilmelding d. 29. maj, men meld jer gerne i god tid! Sidste jul blev der udsolgt, så de sidste kom ikke med.

Buffet til 150 kr. Drikkevarer tilkøbes ekstra (tag gerne mønter og mindre sedler med eller betal med mobilepay). Vi glæder os til endnu et hyggeligt samvær med mange DÆS-medlemmer!

Tilmelding ved at
1) udfylde formularen (felter med * skal udfyldes) og betale ved at indsætte 150 kr. pr. person på Danske Bank kontonr. 1551-0007347383 (eller andet aftalt).
Skriv ’fest’ og navn!


2) eller sende et gammeldags brev til Lise Manniche, Vestergade 16, 3740 Svaneke, lise@manniche.org
med oplysning om navn og antal deltagere, samt betalingsmåde. Tilmelding er bindende! og betale som ovenfor nævnt eller

3) melde dig ved foredrag, klubaftener eller seminaret. Betaling kan ske ved samme lejlighed.
Evt. betaling på dagen aftales med Lise. Men vi vil helst have penge på forhånd :)

– – – – – – – forår 2020 – – – – – – –

Generalforsamling og et nyligt opdaget arkiv fra Thutmosis IIIs dødetempel

P-15666-4

P-15666-4

Generalforsamling kl 18 fulgt af foredrag ca. kl. 19.00

Mødedato: Onsdag d. 29/1 2020 kl 18.00
Lokale: KUA1 23.0.49

Et nyligt opdaget arkiv fra Thutmosis IIIs dødetempel (ca. 1400 f.Kr.), v. Professor Fredrik Hagen, Københavns Universitet

Nyere udgravninger i Thutmosis IIIs dødetempel i Theben har resulteret i en langt bedre forståelse af denne institution. Selve templet er dårligt bevaret, men udgravningerne har afdækket resterne af det eneste bevarede tempelarkiv fra Ny Rige.

Da fundet er unikt og desuden fragmentarisk, har det været en stor udfordring at sætte det ind i en sammenhæng. Sammenligninger med tempel-arkiver fra tidligere perioder, som det fra Abusir (ca. 2450 f.Kr.) og fra Lahun (ca. 1800 f.Kr.) samt senere rituelle tekster, har dog hjulpet med at kaste lys over de forskellige rituelle handlinger, der er attesteret i disse dokumenter.

Foredraget vil præsentere et overblik over materialet og komme med nogle indledende tanker vedrørende fortolkningen og betydningen af dette spændende arkiv.

Embodying Ancient Egyptian Poetry: Performances and experimental philology

Barbara Ewing as Queen Neferu, 2014

Mødedato: Torsdag d. 13/2 2020 kl 19.00
Lokale: KUA1 23.0.49

Embodying Ancient Egyptian Poetry: Performances and experimental philology, v. Richard Parkinson, Professor of Egyptology, Oxford

The lecture will discuss the role of the performer’s voice in Middle Kingdom poetry, firstly from a historian’s perspective, and then from that of modern experimental performances.

These can offer different insights from traditional philological approaches, in terms of textual history, interpretation, and aesthetic, emotional impact.

The lecture will illustrate a series of performances of The Tale of Sinuhe, and an ongoing project to record this and two other 12th Dynasty poems with actress and author Barbara Ewing, to consider how can performers offer a model for translators and Egyptologists?

RBP is currently statutory Professor of Egyptology at the University of Oxford and a Fellow of The Queen’s College. He was previously a curator at the British Museum for almost 20 years. His research interests centre round the interpretation of ancient Egyptian poetry by ancient and modern audiences, and is interested in issues of performance practice, cultural power, and sexuality in Ancient Egyptian culture.

Se video med Richard og Barbara om Sinuhe:  https://www.youtube.com/watch?v=SpxVxa0ex-Y

Hør hele Barbaras oplæsning af Sinuhe (41 min): http://podcasts.ox.ac.uk/life-sinuhe

Glyptotekets ægyptiske samling: den nyere historie

Sal 1 før 1912 med kister og Anubis i centrum

Sal 1 før 1912 med kister og Anubis i centrum

Mødedato: Torsdag d. 20/2 2020 kl. 17.20 – døren låses!

Antikmuseet på Aarhus Universitet,
Victor Albecksvej, Århus C, bygning 1414

Glyptotekets ægyptiske samling: den nyere historie, v. Tine Bagh, Ph.d., Museumsinspektør, Glyptoteket

Historien om tilblivelsen af den ægyptiske samling på Glyptoteket gennem samarbejdet mellem brygger Carl Jacobsen og ægyptologen Valdemar Schmidt er velkendt ligesom de vigtige bidrag fra den verdensberømte arkæolog W.M.F. Petries udgravninger.

Foredraget vil præsentere den mindre kendte nyere historie, hvor bl.a. den lille, men betydningsfulde, Amarnasamling blev til. Persongalleriet inkluderer Danmarks første kvindelige ægyptolog og museumsinspektør, Maria Mogensen, som efterfulgte Schmidt.

Hendes efterfølger Otto Koefoed-Petersen blev siden også jurist, og i en kort periode arbejdede han som politifuldmægtig samtidig med, at han passede sin museumsstilling.

Samlingens historie hænger sammen med bygningens historie, og under Mogens Jørgensen som museumsinspektør blev den populære ‘mumiekælder’ til, da arkitekten Henning Larsens tilbygning opførtes i 1996.

Astrologiske håndbøger fra det romerske Ægypten,

Detaljer fra det astrono-miske loft i Denderatemplet

Detaljer fra det astronomiske loft i Denderatemplet

Mødedato: Torsdag d. 5/3 2020 kl 18.00
Lokale: KUA1 15A.0.13

Astrologiske håndbøger fra det romerske Ægypten, v. Ida Adsbøl Christensen, MA

Varselstagning var en førende videnskab i mange oldtidskulturer og tillod herskere såvel som jævne folk at få vished om, hvad fremtiden ville bringe.

I den romerske periode var Ægypten et centrum for varselstagning, og særligt astrologi var populær. Ægyptisk astrologi kendes især fra såkaldte astrologiske håndbøger, dvs. teoretiske tekster, der angiver, hvad forskellige himmellegemers positioner varsler om fremtiden.

En stor andel af de bevarede håndbøger om astrologi lader til at stamme fra tempelbiblioteker, og astrologi har sandsynligvis spillet en vigtig rolle i mange ægyptiske templer. Papyrus Carlsberg Samlingen indeholder en stor samling af astrologiske håndbøger fra tempelbiblioteket i Tebtunis.

Disse manuskripter er endnu upublicerede, men igangværende studier af materialet har vist, at håndbøgerne indeholder detaljerede beskrivelser af astrologiske fænomener og et væld af forskellige fortolkninger, der vidner om en kompleks og veletableret praksis.

Med udgangspunkt i én upubliceret astrologisk håndbog fra Papyrus Carlsberg Samlingen giver foredraget et overblik over, hvordan denne genre er opbygget, og hvilken form for viden om fremtiden de gamle ægyptere kunne tilegne sig ved hjælp af astrologi.

 

AFLYST Det abeagtige Egypterland. Fordom og fascination i Thomas Manns Josef og hans brødre.

Thomas Mann

Mødedato: Torsdag d. 19/3 2020 kl. 17.20 – døren låses!

Antikmuseet på Aarhus Universitet,
Victor Albecksvej, Århus C, bygning 1414

Det abeagtige Egypterland. Fordom og fascination i Thomas Manns Josef og hans brødre, v. Morten Dyssel, cand.mag. i tysk, Formand for Det Danske Thomas Mann Selskab

Foredraget fokuserer på fremstillingen af ‘egyptisk væsen og civilisation’ i Thomas Manns monumentale bibelhistoriske romanværk Josef og hans brødre (1933-1943).

Egypten fungerer på den ene side som et decideret mod- og fjendebillede til Guds udvalgte folk Israel, og på den anden side er der dybest set ikke så få ligheder mellem ‘det abeagtige Egypterland’ og de åndeligt selvbevidste israelitter.

Der gives udvalgte eksempler på den egensindige brug af det gamle Egyptens mytologi, teologi, kultur, litteratur, arkitektur, kunst og politik med særligt henblik på dette traditionsrige stofs transformerede funktion og betydning i Manns mytopoetiske roman.

AFLYST Det abeagtige Egypterland. Fordom og fascination i Thomas Manns Josef og hans brødre.

Thomas Mann

Mødedato: Torsdag d. 26/3 2019 kl 19.00
Lokale: KUA1 23.0.49

Det abeagtige Egypterland. Fordom og fascination i Thomas Manns Josef og hans brødre, v. Morten Dyssel, cand.mag. i tysk, Formand for Det Danske Thomas Mann Selskab

Foredraget fokuserer på fremstillingen af ‘egyptisk væsen og civilisation’ i Thomas Manns monumentale bibelhistoriske romanværk Josef og hans brødre (1933-1943).

Egypten fungerer på den ene side som et decideret mod- og fjendebillede til Guds udvalgte folk Israel, og på den anden side er der dybest set ikke så få ligheder mellem ‘det abeagtige Egypterland’ og de åndeligt selvbevidste israelitter.

Der gives udvalgte eksempler på den egensindige brug af det gamle Egyptens mytologi, teologi, kultur, litteratur, arkitektur, kunst og politik med særligt henblik på dette traditionsrige stofs transformerede funktion og betydning i Manns mytopoetiske roman.

 

Karnak before and now

Karnak

Mødedato: Torsdag d. 16/4 2020 kl 18.00
Lokale: KUA1 15A.0.13

Karnak before and now, v. Mostafa AlSaghir, Director-General of Karnak temples

Karnak Temples – the place of Amun – is one of the largest monumental areas in the world. It is the main feature of the World Heritage Site of Ancient Thebes.

Around 2000 BC, there were already monuments here and almost all the kings of Egypt since that date till the end of the Roman period were keen to erect monuments for Amun, master of Karnak.

Sphinxallén mellem Karnak og Luxor

Sphinxallén mellem Karnak og Luxor

The lecture will uncover the history of the largest temple site in the world where millions of visitors admire the glory of ancestors as well as the Great Processional Way between Karnak and Luxor Temples.

The ongoing project at the Great Processional Way reveals its hidden stories and creates a massive open-air monumental area including Karnak, the Mut precinct, Luxor Temples and the Great Processional Way.

It was established during the New Kingdom with huge criosphinxes on both sides of the road and it holds the names of Tutankhamun, Ay, Horemheb, Sety II and Ramses III. King Nectanebo I of the 30th Dynasty who completed the Great Processional Way with human head sphinxes on both sides of the road.

 

Karnak before and now

Karnak

Mødedato: Tirsdag d. 21/4 2020 kl. 17.20 – døren låses!

Antikmuseet på Aarhus Universitet,
Victor Albecksvej, Århus C, bygning 1414

Karnak before and now, v. Mostafa AlSaghir, Director-General of Karnak temples

Karnak Temples – the place of Amun – is one of the largest monumental areas in the world. It is the main feature of the World Heritage Site of Ancient Thebes.

Around 2000 BC, there were already monuments here and almost all the kings of Egypt since that date till the end of the Roman period were keen to erect monuments for Amun, master of Karnak.

Sphinxallén mellem Karnak og Luxor

Sphinxallén mellem Karnak og Luxor

The lecture will uncover the history of the largest temple site in the world where millions of visitors admire the glory of ancestors as well as the Great Processional Way between Karnak and Luxor Temples.

The ongoing project at the Great Processional Way reveals its hidden stories and creates a massive open-air monumental area including Karnak, the Mut precinct, Luxor Temples and the Great Processional Way.

It was established during the New Kingdom with huge criosphinxes on both sides of the road and it holds the names of Tutankhamun, Ay, Horemheb, Sety II and Ramses III. King Nectanebo I of the 30th Dynasty who completed the Great Processional Way with human head sphinxes on both sides of the road.

 

Seminar om Bes

Bes. Glyptoteket ÆIN 220 (foto: Anders Sune Berg)

Mødedato: Lørdag d. 16/5 2020 kl. 11-16
Lokale: KUA1 23.0.49

11.00 – Foredrag 1, v. Lise Manniche, mag art., PhD
12.15 – Frokost (medbring selv mad og drikke)
13.00 – Foredrag 2 v. Olaf Kaper, Professor of Egyptology, Leiden University
14.15 – Pause
14.45 – Foredrag 3, v. Christian E. Loeben, August Kestner Museum Hannover

I forbindelse med BES-udstillingen på Glyptoteket (åbner 30. april) vil lørdagsseminaret handle om Bes. Udstillingen er blevet til i samarbejde med Allard Pierson Museet i Amsterdam og August Kestner Museet i Hannover.

I Amsterdam var Olaf Kaper gæstekurator for udstillingen, og i Hannover, hvor udstillingen rejser til efter København, er Christian E. Loeben kurator. Det er således disse to, der sammen med Lise vil fortælle den lille, grimme, kære dæmongud Bes.

Bes på kanten v. Lise Manniche

Bes har en vigtig rolle at spille ikke blot som en lille ”husgud” for almindelige ægyptere, men også som statist i den officielle religion som den afspejler sig i arkitekturen.

I dette foredrag fokuserer Lise på tre forskellige tidspunkter i historien, hvor store Bes-figurer optræder i særlige rum i templer, der blev rejst i Ægyptens yderområder (Sakkara, Bahariya og Gebel Barkal).

The small gods of Ancient Egypt: examining Bes and Tutu v. Olaf Kaper

The gods of the ancient Egyptians were very many indeed, and the gods were grouped together in many different ways. Bes belongs to a class of gods that we may call “small gods”, with the use of an ancient Egyptian term. This lecture will discuss the place of Bes in the pantheon and compare him to the god Tutu, with whom Bes is sometimes depicted together.

By looking at the role of the small gods, we can understand better how the Egyptians saw their world and how they dealt with the overwhelming amount of divine beings that could help or threaten them.

Bes and Thoeris, two “small gods” in Ancient Egypt: same competence – different careers v. Christian Loeben

It is a remarkable phenomenon: The goddess Thoeris, Egyptian Ta-Weret (“The-Great-One”), has enjoyed adoration for the longest time in Egyptian history. However, Bes who really became Bes only as late as in Dynasty 26 (c. 600 B.C.E.) would very quickly supersede the venerable goddess as the most popular deity in the realm of Egyptian private life.

The lecture will analyse the mechanisms behind it and will finally show that the career of Bes in the later phases of Egyptian religion was not only an extraordinary one but was also exceedingly diverse.

Tutankhamons næstyderste gyldne kapel

Mødedato: Torsdag d. 12/9 2019 kl 19.00
Lokale: KUA1 23.0.49

Tutankhamons næstyderste gyldne kapel, v. mag art., PhD Lise Manniche
Tutankhamons mumie lå godt beskyttet bag hans maske, tre gyldne kister, en sarkofag af sten og fire gyldne kapeller. Det andet kapel (bedst kendt som ‘the second shrine’) er af ganske særlig interesse både fra et teologisk som et historisk synspunkt.

De to ydre langsider er udsmykket med en usædvanlig, illustreret underverdensbeskrivelse, der kun kendes i uddrag fra to ramessidiske kongegrave. På kapellet har den ansvarlige layouter imidlertid indflettet kapitler af Dødebogen, der var populær blandt almindelige ægyptere. Yderligere rejser inkonsekvenser i udsmykningen af kapellets komponenter spørgsmålet om, hvorvidt det blev fremstillet til Tutankhamons begravelse, eller om det blev tilpasset denne begivenhed, og foregik dette så i værkstedet eller på skrivebordet.

 

Det bemalede gravkammer i pyramiden Beg. N9 i Meroë

Mødedato: Torsdag d. 19/9 2019 kl. 17.20 – døren låses!

Antikmuseet på Aarhus Universitet,
Victor Albecksvej, Århus C, bygning 1414

Det bemalede gravkammer i pyramiden Beg. N9 i Meroë: Dokumentering, visualisering og epigrafisk undersøgelse, v. Martin Malm Thygesen, MA, ekstern lektor ToRS

Genudgravningen, restaureringen og sikkerhedsklargøringen af pyramide Beg. N9 ved Bagrawiyah (Meroë) har siden 2018 været et af hovedprojekterne for Qatari Mission for the Pyramids of Sudan. Som et led i 2019-sæsonen blev arbejdet udvidet med en dybdegående dokumentering af det bemalede gravkammer.

Dokumenteringen, der primært består af digitalfotografering med forskellige typer kameraer, ligger til grund for den videre digitale visualisering af gravkammeret og dertil også den epigrafiske undersøgelse af dekorationen.

Foredraget præsenterer kort gravens historiske kontekst, samt (gen)udgravningen af pyramiden i henholdsvis 1923 og 2018. Derefter vil det primært dreje sig om selve arbejdet med dokumenteringen og visualiseringen, for til slut at præsentere nogle af de tidlige opdagelser gjort under det igangværende epigrafiske arbejde.

 

The Treasury of Thutmosis I at Karnak

Arbejdet med fragmenter i Karnak Nord

Mødedato: Torsdag d. 26/9 2019 kl 19.00
Lokale: KUA1 23.0.49

The Treasury of Thutmosis I at Karnak: Finds in the storerooms, v. Ass. Prof. Dr. Irmgard Hein, Wien

The treasury of Thutmosis I is located within the wider area of Karnak North and was investigated by IFAO (Institut Français d’Archéologie Orientale) under Jean Jacquet 1970-1978.

Kalkstensfragment fra Thutmosis Is Skatkammer

Kalkstensfragment fra Thutmosis Is Skatkammer

Materials and some groups of finds have been already published in six volumes by the excavator and his wife Helen Jacquet-Gordon, working on site until 2010. The find material from the area covers a large timespan, from the early Middle Kingdom, until the Ptolemaic and Roman era. A large part of the finds was left in the storerooms, which were built on site in Karnak North.

This material became the subject of a new study at the request of the Egyptian authorities. Under the umbrella of the IFAO the University of Vienna is working since 2013 in yearly campaigns to remove all find material from the site, in order to save and to protect the objects. The process is demanding because of new activities on site, however, it offers an opportunity to check the inventories, to provide digital photographic records and finally to study some hitherto unpublished material, before all objects are stored again in new massive facilities.

The variety of finds includes ceramics, small objects, or the very fine worked limestone relief fragments, that were once part of the decoration in the treasury of Thutmosis I, and which were cleaned and saved during the last two years. Not all finds are published, and so we now have the unique chance to complete the records for the hitherto unregistered and unpublished finds.

Cf. Homepage IFAO: https://www.ifao.egnet.net/recherche/archeologie/karnak-nord/