Finder

Medlemssammenslutningen Forskningsfondens Venner

Medlemssammenslutningen “Forskningsfondens Venner” er oprettet til støtte for Dansk Ægyptologisk Forskningsfond og har til formål at skaffe økonomiske midler til fonden. Den er således fundamentet for forskningsfonden og dermed for alt det, som fonden skal støtte.

Alle DÆS’s medlemmer kan indtræde i venneforeningen, blot ved at meddele os dette. Skriv til tine.bagh@gmail.com.

Tilslutning til Venneforeningen medfører ikke nogen automatisk forpligtigelse til også at give et bidrag til forskningsfonden. Hverken som en engangsforeteelse eller regelmæssigt.

Vi vil gerne understrege, at det er fuldstændigt frivilligt, om man vil give bidrag – eller ej. Det er dog vores opgave at opmuntre medlemmerne til at støtte dansk ægyptologi gennem Dansk Ægyptologisk Forskningsfond.

Venneforeningen varetages af museumsinspektør v. Glyptoteket Tine Bagh og lektor emeritus Paul John Frandsen (ToRS)

Regler for Venneforeningen

Bliv medlem af “Forskningsfondens Venner” – skriv til tine.bagh@gmail.com

Forskningsfondens Venner

c/o ToRS, Carsten Niebuhr Afdelingen

Karen Blixens vej 4

2300 København S

Støtte til Dansk Ægyptologisk Forskningsfond

Støtte kan indbetales direkte til
Danske Bank, reg. nr. 0274, konto nr. 10018455