Finder

Bliv medlem af Dansk Ægyptologisk Selskab

Du tilmelder dig ved at udfylde skemaet nedenfor eller sende en mail til nytmedlem@daes.dk og oplyse følgende:

Navn, Adresse, Postnummer, By, Land, Dag/Aften-telefon og E-mail

Samt om du ønsker medlemskab som

  • enkeltperson (400 kr)
  • husstand (500 kr)
  • pensionist (300 kr)
  • pensionist-husstand (390 kr)
  • studerende (200 kr)
  • Biblioteker (260 kr)

Eller udfylde denne formular (ALT skal udfyldes – også email adresse!!!)

Skulle du fortryde, kan du melde dig ud igen ved at give besked til mail@daes.dk

Betaling over netbank (eller i din bank) til :
Dansk Ægyptologisk Selskab, reg.nr. 1551 Kontonr. 7347383.)
Skriv navn, adresse og ordene “Nyt medlem” under bemærkninger, så vi kan se hvem og hvad indbetalingen gælder.

Når pengene er gået ind på vor konto sender vi dig dit første nummer af PAPYRUS.