Finder

Om Dansk Ægyptologisk Selskab

Dansk Ægyptologisk Selskab er for dig der er interesseret i:

  • Den sidste nye forskning
  • Pyramider
  • Mumier
  • Kunst
  • Kultur
  • Guder
  • Hieroglyffer
  • Tut-ankh-Amon
  • Rejser med eksperter
  • – og meget, meget mere

Selskabet er grundlagt i 1978.

Vi har i dag ca 350 medlemmer i Danmark og udlandet. Medlemmerne har vidt forskellig baggrund, men ét er de fælles om: en altopslugende interesse for Ægypten.

Vedtægter for Dansk Ægyptologisk Selskab

Bestyrelse

Formand: Tine Bagh
Næstformand: Mette Gregersen
Sekretærer: Else Steenberg og Mette Holst
Kasserer: Diana Barfod

Louise Alkjær
Julie Schwartzlose Christensen
Ole Herslund
Merete Allen Jensen
Ziff Julie Jonker
Elin Rand Nielsen
Sofie Schiødt

Udpeget af Institut for tværkulturelle og regionale studier: Paul John Frandsen

Suppleanter: Torben Schandel, Ulla Neubauer, Simone Willemoes Skjold Sørensen
Revisor: Ivar Aagaard-Hansen
Revisorsuppleant: Martin Henrik Jonker

Kontakt os

DÆS e-mail – mail@daes.dk