Den svarta pyramiden

Norden Vue des Pyramides

Mødedato: Torsdag d. 16. 3 2023 kl. 18

Lokale: KUA – 15A.0.13

Den svarta pyramiden: Fakta och fiktion i nordisk tidigmodern egyptologi v. Joachim Östlund, docent och lektor i historia vid Lunds Universitet

I början av 1700-talet kom vetetenskapsresenärer från Sverige och Danmark att besöka Egypten i syfte att utforska dess fornhistoria. Dessa expeditioner genomfördes under en tid då nya vetenskapliga ideal kom att utmana äldre teorier om det forntida Egypten. Detta föredrag handlar om vilka teorier som överlevde, utmanades eller omvärderades samt vilken kunskap som producerades om det forntida Egypten i Norden.