på svensk

Den svarta pyramiden

Norden Vue des Pyramides

Mødedato: Torsdag d. 16. 3 2023 kl. 18

Lokale: KUA – 15A.0.13

Den svarta pyramiden: Fakta och fiktion i nordisk tidigmodern egyptologi v. Joachim Östlund, docent och lektor i historia vid Lunds Universitet

I början av 1700-talet kom vetetenskapsresenärer från Sverige och Danmark att besöka Egypten i syfte att utforska dess fornhistoria. Dessa expeditioner genomfördes under en tid då nya vetenskapliga ideal kom att utmana äldre teorier om det forntida Egypten. Detta föredrag handlar om vilka teorier som överlevde, utmanades eller omvärderades samt vilken kunskap som producerades om det forntida Egypten i Norden.

Från kunglig kuriosa till världskultur – Medelhavsmuseets egyptiska samling

MedelhavsmuseetMødedato: Torsdag d. 6. juni 2019 Kl. 18

Lokale: KUA1 23.0.49

Från kunglig kuriosa till världskultur – Medelhavsmuseets egyptiska samling, v. Sofia Häggman, Museumsinspektør, Medelhavsmuseet, Stockholm

I år är det 90 år sedan Egyptiska museet i Stockholm öppnade sina dörrar i Stockholm. På museet deponerades egyptiska föremål som tidigare hade funnits på Nationalmuseum och de kungliga slotten. Museet genomförde också egna arkeologiska utgrävningar och köpte föremål från samlare och museer i Kairo. Målet var att skapa en attraktiv utställning som kunde berätta om Egypten för en bred allmänhet.

Sesostris IPå 1950-talet sammanslogs Egyptiska museet med svenska Cypernsamlingen till Medelhavsmuseet, som 1982 flyttade in en tidigare banklokal i centrala Stockholm. Där ligger museet fortfarande, men utställningarna har förnyats, för att motsvara nya förväntningar och ändrade förutsättningar.

Våren 2014 öppnade Medelhavsmuseets nya fasta utställning om Egypten, som berättar Egyptens hela historia, från de första bosättningarna fram till modern tid.

Indendent Sofia Häggman berättar om Medehavsmuseets egyptiska samling, men även om arbetet med och tankarna bakom den nya egyptiska utställningen.

DÆS-sommerfest torsdag d. 6/6 2019 efter foredraget