Papyrus årgang 43 nr. 1 2023


Indhold:

Tutankhamons grav – arkæologi og politik Paul John Frandsen
Gemmer fodboldbanen et palads? Udgravninger i pyramidebyen i Giza Mark Lehner
Byggeriet af Senenmuts gravmonumenter Rune Olsen

Indhold – abstracts – redaktionelt

Siden sidst

Eftertryk kun tilladt med skriftlig tilladelse fra redaktion og forfattere.
ISSN 0903-4714