Papyrus årgang 43 nr. 2 2023


Indhold:

Under Atens stråler – Tine Bagh
Georges Lacombe og livets kilder – inspirationen fra Ægypten – Paul John Frandsen
Vesirernes diplomatiske rolle i verdens første fredstraktat – Bente Bladsgaard Jensen
En hymne til skaberen og ødelæggersken – Jørgen Podemann Sørensen

Indhold – abstracts – redaktionelt

Siden sidst

Eftertryk kun tilladt med skriftlig tilladelse fra redaktion og forfattere.
ISSN 0903-4714