News from the Tomb of the Sculptor Ipuy (TT 217)

Mødedato: Torsdag 3.11 2022 kl. 18.00

Lokale: KOMMER SENERE

News from the Tomb of the Sculptor Ipuy (TT 217). A Special Insight into a Late Bronze Age Family’s Microcosms at Deir el-Medina, v. Kathrin Gabler,

der i dette semester underviser på ToRS, Københavns Universitet, Se her: https://www.researchgate.net/profile/Kathrin-Gabler.

Tekst og lokale følger