København

Gebel Silsila – de senaste årens utgrävningar och upptäckter


Mødedato: Torsdag d. 21/9 2023 kl. 18
Lokale: KUA1 23.0.49

Gebel Silsila – de senaste årens utgrävningar och upptäckter,
v. Dr. Maria Nilsson, Associate Professor, Lund University och Mission Director for the Gebel el-Silsila Project

Den svenska expeditionen till Gebel el-Silsila har sedan dess start år 2012, dokumenterat antika Egyptens största sandstensbrott och omgivande arkeologiska landskap längs med Nilen, inklusive Nag el-Hammam och Shatt el-Rigal.

Projektet studerar hällristningar, inskrifter, och stenbrottsinfrastruktur generellt, och med aktiva utgrävningar i Sobek-templet, stenverkstäder, bosättningar, liksom begravningsplatser. Över 10 års arbete har resulterat i insikter i arbetsklassens dagliga liv och lokala seder, och denna föreläsningen har som mål att sammanfatta preliminära resultat, med fokus på de senaste årens utgrävningar och upptäckter, inklusive Sobek-templet, nekropolen och Amarna-relaterade lämningar.

Læs om Maria og Gebel Silsila her: https://portal.research.lu.se/sv/persons/maria-nilsson 

Foredraget holdes på svensk.

Grundkursus i ægyptologi

Mødedato: Lørdag d. 25/11-2023 kl. 14-17

(trykfjel rettet)

Lokale 15A.1.11

Grundkursus i ægyptologi, v. cand.phil. Mette Gregersen

I foråret 2023 afholdt Mette med stor succes det første grundkursus i Ægyptologi på Antikmuseet i Århus, så nu gentager vi det i København.

Der vil være en historisk gennemgang af de forskellige perioder, en indføring i ægyptisk religion og en omtale af hieroglyfskriften og dens tydning. Der er afsat tre timer med pauser, og alle DÆS-medlemmer er velkomne, også hvis man bare vil have genopfrisket sin viden om dynastier, faraoner, ægyptiske guder og hieroglyffer. I Århus nåede Mette ikke hele programmet, så vi får se, om der også her er behov for et opfølgende arrangement næste forår.