Ida Adsbøl Christensen

Astrologiske håndbøger fra det romerske Ægypten,

Detaljer fra det astrono-miske loft i Denderatemplet

Detaljer fra det astronomiske loft i Denderatemplet

Mødedato: Torsdag d. 5/3 2020 kl 18.00
Lokale: KUA1 15A.0.13

Astrologiske håndbøger fra det romerske Ægypten, v. Ida Adsbøl Christensen, MA

Varselstagning var en førende videnskab i mange oldtidskulturer og tillod herskere såvel som jævne folk at få vished om, hvad fremtiden ville bringe.

I den romerske periode var Ægypten et centrum for varselstagning, og særligt astrologi var populær. Ægyptisk astrologi kendes især fra såkaldte astrologiske håndbøger, dvs. teoretiske tekster, der angiver, hvad forskellige himmellegemers positioner varsler om fremtiden.

En stor andel af de bevarede håndbøger om astrologi lader til at stamme fra tempelbiblioteker, og astrologi har sandsynligvis spillet en vigtig rolle i mange ægyptiske templer. Papyrus Carlsberg Samlingen indeholder en stor samling af astrologiske håndbøger fra tempelbiblioteket i Tebtunis.

Disse manuskripter er endnu upublicerede, men igangværende studier af materialet har vist, at håndbøgerne indeholder detaljerede beskrivelser af astrologiske fænomener og et væld af forskellige fortolkninger, der vidner om en kompleks og veletableret praksis.

Med udgangspunkt i én upubliceret astrologisk håndbog fra Papyrus Carlsberg Samlingen giver foredraget et overblik over, hvordan denne genre er opbygget, og hvilken form for viden om fremtiden de gamle ægyptere kunne tilegne sig ved hjælp af astrologi.

 

Papyrus årgang 39 nr. 1 2019

 


Indhold:

Gudens hånd Lise Manniche
Choachytter i København Ida Adsbøl Christensen og Kim Ryholt
Kvindesymbolik i thebanske privatgrave Reinert Skumsnes
Fællesbade i Ægypten Lise Manniche

Indhold – abstracts – redaktionelt
Siden sidst

For at kunne læse disse skal du bruge det gratis program Adobe Acrobat Reader – som du kan hente her…

Eftertryk kun tilladt med skriftlig tilladelse fra redaktion og forfattere.
ISSN 0903-4714

Papyrus årgang 38 nr. 2 2018

 


Indhold:

Ægyptens forunderlige dyreverden set gennem kunstnerens øjne
Linda Evans
I begyndelsen var øllet…
Lise Manniche
Magiske fortællinger fra Ægypten. Om temaet magi i Fortællingerne ved kong Cheops’ hof og Khaemwase og mumien
Ida Adsbøl Christensen
En ægyptisk krukke i Fredensborg Slotshave
Thomas Christiansen

Indhold – abstracts – redaktionelt
Siden sidst

For at kunne læse disse skal du bruge det gratis program Adobe Acrobat Reader – som du kan hente her…

Eftertryk kun tilladt med skriftlig tilladelse fra redaktion og forfattere.
ISSN 0903-4714