Århus

Amarna – Solgudens by

Mødedato: Torsdag 23.2 2023 Kl. 17.30 – døren låses 17.20!

Antikmuseet på Aarhus Universitet,
Victor Albecksvej, Århus C, bygning 1414

Amarna – Solgudens by, v. Ph.D. Tine Bagh, Museumsinspektør Glyptoteket

Den grundlæggende Idé bag at lave en Amarnaudstilling på Glyptoteket var at sætte scenen for den fascinerende periode i Ægyptens historie, hvor farao Akhenaten sammen med sin dronning Nefertiti opfører en ny by for solguden Aten.

Udstillingen er bygget op i flere rum, hvor Amarna grundlægges i det første og forlades i det sidste, mens forskellige lokaliteter foldes ud i de mellemliggende rum.

Tine fortæller, hvordan nogle af de oprindelige ønsker måtte opgives, og hvordan andre tiltag kom til, hvilke lån der var vigtige at sikre sig og betydningen af det grafiske udtryk og nye montrer fra Berlin. Amarna bliver levende gennem fotografier fra en rejse til Amarna og en 3D-video. Dertil kom tegninger af relieffer i grave med ægypternes egne gengivelser af scener i templer og paladser. Ordet lever gennem den Store Atenhymne nyfortolket af Harald Voetmann.

Rescuing More of the Lost City of the Pyramids

Mødedato: Lørdag d. 4. marts kl. 14

Lokale: Online via Zoom og i  KUA 15a.0.13

Vi har lokalet, så vi kan se foredraget sammen på storskærm.
Zoom-linket er sendt ud til medlemmerne, så det også er muligt at se det hjemmefra.

Rescuing More of the Lost City of the Pyramids – Season 2023 Update, v. Mark Lehner, Director and President of Ancient Egypt Research Associates, Inc. (AERA)

For 35 years, teams from Ancient Egypt Research Associates (AERA) have been clearing, mapping and excavating in the Heit el-Ghurab (HeG) site of 4th Dynasty settlement (c. 2600 BC), about 400 meters south of the Great Sphinx, finding the houses, barracks, bakeries, workshops and cattle corral of the pyramid builders. Heit el-Ghurab, ‘Wall of the Crow’ in Arabic, is the name of the site, after the 200-meter long, 10 meter-tall, stone wall with a great gate that borders the site on the Northwest.

In the last two years the AERA team has been able to find major parts of the site that had been covered for more than 40 years by a sports club and soccer field, which were removed in 2021. The focus is on the Royal Administrative Building (RAB), which contained the central grains store for the pyramid builders’ city. AERA excavated the northern end of the RAB, protruding from under the soccer field, between 2002 and 2007. Now, the AERA team excavates rest of the building to the south, under the hypothesis that it was an important element of a wider palace city at Giza, the earlier parts of which are attested in the newly-discovered Wadi el-Jarf Papyri. I report to the Danish Egyptological Society the latest findings, fresh from the field, and from the work in progress.

Grundkursus i ægyptologi

Mødedato: Torsdag d. 9. marts
kl. 16-19

Antikmuseet på Aarhus Universitet,
Victor Albecksvej, Århus C, bygning 1414

Grundkursus i ægyptologi, v. Cand.phil. Mette Gregersen

Ikke alle tilhørerne til Dansk Ægyptologisk Selskabs foredrag på Antikmuseet er medlemmer af DÆS, og det har vist sig, at flere ikke har den grundlæggende viden om Ægyptens oldtid.

Mette Gregersen vil derfor afholde en form for grundkursus, der vil være en historisk gennemgang af de forskellige perioder, en indføring i ægyptisk religion og en omtale af hieroglyfskriften og dens tydning. Der er afsat tre timer med pauser, og alle er velkomne, også hvis man bare vil have genopfrisket sin viden om dynastier, faraoner, ægyptiske guder og hieroglyffer.

Tutankhamons grav. Arkæologi og politik

Mødedato: Torsdag d. 27. april
kl. 17.20

Antikmuseet på Aarhus Universitet,
Victor Albecksvej, Århus C, bygning 1414

Tutankhamons grav. Arkæologi og politik, v. Lektor Emeritus Paul John Frandsen

Fundet af Tutankhamons grav for 100 år siden var et højdepunkt udforskningen af den faraoniske kultur. Men det blev også et afgørende vendepunkt i vilkårene for al fremtidig arkæologisk virke i Ægypten, og vigtigst af alt blev det begyndelsen til nedsmeltningen af det britiske verdensherredømme.