Astrologiske håndbøger fra det romerske Ægypten,

Detaljer fra det astrono-miske loft i Denderatemplet

Detaljer fra det astronomiske loft i Denderatemplet

Mødedato: Torsdag d. 5/3 2020 kl 18.00
Lokale: KUA1 15A.0.13

Astrologiske håndbøger fra det romerske Ægypten, v. Ida Adsbøl Christensen, MA

Varselstagning var en førende videnskab i mange oldtidskulturer og tillod herskere såvel som jævne folk at få vished om, hvad fremtiden ville bringe.

I den romerske periode var Ægypten et centrum for varselstagning, og særligt astrologi var populær. Ægyptisk astrologi kendes især fra såkaldte astrologiske håndbøger, dvs. teoretiske tekster, der angiver, hvad forskellige himmellegemers positioner varsler om fremtiden.

En stor andel af de bevarede håndbøger om astrologi lader til at stamme fra tempelbiblioteker, og astrologi har sandsynligvis spillet en vigtig rolle i mange ægyptiske templer. Papyrus Carlsberg Samlingen indeholder en stor samling af astrologiske håndbøger fra tempelbiblioteket i Tebtunis.

Disse manuskripter er endnu upublicerede, men igangværende studier af materialet har vist, at håndbøgerne indeholder detaljerede beskrivelser af astrologiske fænomener og et væld af forskellige fortolkninger, der vidner om en kompleks og veletableret praksis.

Med udgangspunkt i én upubliceret astrologisk håndbog fra Papyrus Carlsberg Samlingen giver foredraget et overblik over, hvordan denne genre er opbygget, og hvilken form for viden om fremtiden de gamle ægyptere kunne tilegne sig ved hjælp af astrologi.